2007-12-22 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-697

2007 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministras priėmė įsakymą Nr. D1-697 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“, kuriame yra nustatytos produktų grupės, kurias perkant, perkančiosios organizacijos privalo taikyti aplinkos apsaugos kriterijus.
 Vertinti aplinkosauginius kriterijus būtina perkant popierių, raštinės reikmenis, leidybos ir spausdinimo paslaugas, transporto priemones, keleivių vežimo paslaugas, spausdintuvus, kopijavimo aparatus, kompiuterius, monitorius, valymo paslaugas, elektros lemputes, renginių organizavimo paslaugas ir kt.
 Minėto įsakymo priede yra nurodyti konkretūs kriterijai taikomi atskiroms prekių ar paslaugų grupėms, tokie kaip pavyzdžiui: efektyvus kuro naudojimas naujiems automobiliams: dyzeliniams varikliams – ne daugiau kaip 6l/100 km, benzininiams varikliams – ne daugiau kaip 7,4 l/100 km.
 Pažymėtina, kad šis įsakymas taikomas ne visoms perkančiosioms organizacijoms. Jis yra privalomas tik Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, LRV kanceliarijai, ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų ir kitoms ministerijoms pavaldžioms valstybės institucijoms ir įstaigoms.
 Svarbu tai, kad aukščiau paminėtos perkančiosios organizacijos privalo taikyti aplinkosaugos kriterijus atlikdamos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ne mažiau kaip 10 procentų visų viešųjų pirkimų 2008 metais. Šis procentinis dydis laipsniškai išaugs iki 25 procentų 2011 metais. Perkančioji organizacija gali netaikyti aplinkosauginių kriterijų kai rinkoje nėra prekių, neteikiamos paslaugos ar neatliekami darbai, atitinkantys žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus.

Viešieji pirkimai Plastikiniai langai Metalinės durys