Pažeidimo procedūros prieš Vokietiją, Austriją ir Graikiją

PAŽEIDIMO PROCEDŪROS PRIEŠ VOKIETIJĄ, AUSTRIJĄ IR GRAIKIJĄ

Europos Komisija nusprendė pateikti oficialų raštą (letter of formal notice) Vokietijai teisinės duomenų bazės paslaugų pirkimo. Komisija taip pat pateikė pagrįstąją nuomonę Austrijai dėl darbų pirkimo Spittal/Drau ligoninei.

Vokietija – teisinės duomenų bazės paslaugų pirkimas

13 Federalinių Vokietijos žemių, 2006 metais sudarė tiesiogines sutartis su Juris kompanija dėl teisinės duomenų bazės teikimo paslaugos, nepaskelbusios apie tai viešojo pirkimo konkurso. Juris kompanija yra dalinai valdoma Federalinės Vokietijos Respublikos ir yra viena pirmaujančių teisinės duomenų bazės Vokietijoje operatorė. Pagal sutartį su Federaline Vyriausybe, Juris kompanija valdo ir palaiko informacinę teisinę sistemą, konsoliduodama ir pateikdama federalinius teisės aktus, teismų sprendimus specialiu formatu.

Europos Komisija mano, kad sutartis dėl teisinės duomenų bazės paslaugų ir sutartis tarp Federalinės Vyriausybės ir Juris kompanijos turi būti viešųjų pirkimų dalykas ir turi būti skelbiamas viešasis paslaugos pirkimo konkursas visos Europos mastu, atsižvelgiant į pirkimo vertę. Dėl šios priežasties Europos Komisija kreipėsi į Federalinę Vokietijos Vyriausybe formaliu raštu (letter of formal notice) prašydama pateikti savo argumentus per du mėnesius. Jei gauti paaiškinimai Europos Komisijos netenkins, Komisija imsis kito EB teisės pažeidimo procedūros žingsnio – pateiks pagrįstąją nuomonę.

Austrija – darbų pirkimas Spittal ligoninėje

Europos Komisija pateikė pagrįstąją nuomonę Austrijai dėl darbų sutarties sudarymo su Krankenhaus Spittal/Drau Gmbh. Sutartis, kurios vertė apie Sutartis, kurios vertė apie 32 milijonus Eurų yra apie 90 procentų finansuojama pačios Austrijos ir bus tebevykdoma bent iki 2008 metų pabaigos, kurios didelė darbų dalis dar nėra padaryta. Kai kurie darbai dar net nėra pradėti. Iš pradžių Austrijos kompetentingos institucijos teigė, kad Krankenhaus Spittal/Drau Gmbh yra viešasis juridinis asmuo ir perkančioji organizacija, todėl su ja ir buvo sudaryta darbų rangos sutartis. Vėliau Austrija pripažino, kad ji pažeidė EB teisės nuostatas susijusias su viešaisiais pirkimais. Visdėlto Austrijos kompetentingos institucijos nesiėmė tinkamų veiksmų užtikrinti EB teisės nuostatų laikymosi ir Europos Komisija tęsdama EB teisės pažeidimo procedūrą kreipsis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą.

Viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai Graikijoje

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą dėl Graikijos institucijų veiksmų, prieštaraujančių Bendrijos teisės nuostatoms viešųjų pirkimų srityje sudarant sutartis dėl šešių sub-projektų, bendru pavadinimu – miško apsauga ir atsodinimas Salonikuose.

Komisija mano, kad dėl dviejų sub-projektų sutartys buvo sudarytos remiantis kokybiniais kriterijais, kurie pažeidė Direktyvos 92/50/EEB, 23, 32 ir 36 straipsnius. Komisija taip pat mano, kad sutartys dėl visų šešių sub-projektų buvo sudarytos neatsižvelgiant į skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, kadangi projektai buvo pradėti tuo metu, kai pirkimo objektas dar negalėjo būti tinkamai ir tiksliai apibūdintas, todėl jis buvo dviprasmiškas.

Viešieji pirkimai Plastikiniai langai Metalinės durys