Standartizacijos rezultatų panaudojimas viešuosiuose pirkimuose 2008-01-07 (N. Dudlauskienė)

STANDARTIZACIJOS REZULTATŲ PANAUDOJIMAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS


Lietuvos narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ir Europos Sąjungoje sąlygomis Lietuvos visuomenei ypač svarbu žinoti ne tik įvairų veiklos sričių organizavimo reikalavimus, bet  ir išmanyti, kaip tuos reikalavimus tinkamai taikyti.
Tiek viešųjų pirkimų, tiek standartizacijos  organizavimo tvarka tarpautiniu lygmeniu reglamentuota atitinkamomis PPO valstybių narių sutartimis. Europos Sąjungos  valstybėse narėse šie reikalavimai  įgyvendinami taikant nacionaliniu lygmeniu  perimtas atitinkamas Europos Bendrijų direktyvas ir kitus susijusius teisės aktus, neprieštaraujančius PPO reikalavimams. Plačiau

Viešieji pirkimai Plastikiniai langai Metalinės durys